Администриране

от ново поколение

Цялостно счетоводно, административно и данъчно обслужване

Пълно счетоводно обслужване

В съответствие с българското и европейското законодателство.

Администриране на персонал

Трудови и облигационни взаимоотношения.

Данъчни и бизнес консултации

Според вида и мащабите на дейност.

Учредяване на нови дружества

Или промяна на съществуващи.

Счетоводство на физически лица

Лични доходи и финанси

Счетоводна кантора, фокусирана върху специфичните нужди на всеки един от своите клиенти.

За нас счетоводството не е просто отразяване на данни и изчисления на дължими данъци. Чрез коректно предоставената от вас и обработена от нас информация, ние предвиждаме бъдещи процеси, прогнозираме финансите и добавяме стойност във вашия бизнес.

Доверен, коректен и отговорен партньор

В нашата работа се водим от Етичния кодекс на професионалните счетоводители, издаден от Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители / International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), публикувано от Международната федерация на счетоводителите /International Federation of Accountants (IFAC).

Удобна локация в центъра на София